Návšteva Svetielka Nádeje

10.04.2016 18:01

Minulý týždeň, konkrétne 31.3.2016, som spolu s kamarátkou (mojou duševnou oporou :) ) navštívila detské onkologické oddelenie v Roosveltovej nemocnici. Konečne som sa stretla s Ľubošom Moravčíkom (https://www.svetielkonadeje.sk/lubos-moravcik.php), koordinátorom dobrovoľníkov a v neposlednom rade skvelým človekom... Veľmi priateľsky nás privítal a v jeho kancelárii sme prebrali mnohé témy: od fungovania Svetielka až po moju pomoc. 

Môžem s čistým svedomím vyhlásiť, že moje peniažky (300 eur) išli na správnu vec. Vo Svetielku pracujú úžasní ľudia, ktorí sa snažia svojim pacientom pomôcť a zlepšovať ich každodenný život. Ja som nesmierne rada, že som sa rozhodla so Svetielkom spolupracovať - veľké ďakujem patrí Dáške Mellovej, pretože pomoc Svetielku mi navrhla práve ona. O to vlastne aj ide, vytvoriť reťaz ľudí ochotných pomôcť. Svojimi ďalšími počinmi bz som chcelatúto reťaz ďalej vytvárať a spájať a skúsiť inšpirovať ľudí, aby sa nebáli pomôcť a otvorili svoje srdcia. 

Po prehliadke izieb a celého oddelenia a prebratia rôznych tém, pobrali sme sa preč. Moje srdce si však z tohto stretnutia odnieslo veľmi veľa a som rozhodnutá pomáhať ďalej, pretože, ako som sa už mala viackrát možnosť presvedčiť: POMÁHAŤ MÁ ZMYSEL... Ďakujem, Svetielko :)

https://www.svetielkonadeje.sk/