Beseda v Bratislave

17.03.2016 17:05

Moje Turné po školách 2016 pokračuje a v pondelok, 7. 3. 2016, som dostala pozvanie nie z Bystrice, ale z Bratislavy! V Bratislave, konkrétne na Kolibe, som prvýkrát besedovala so staršími žiakmi, než prvostupniarmi - šiestakmi, siedmakmi, ôsmakmi - a bola som preto aj trošku nervózna, či ma nebudú mať "na háku". 

Skoro ráno si ma vyzdvihla pani Janka Vozníková, riaditeľka Knižnice Bratislava - Nové mesto a okrem iného aj úžasná osôbka, ktorá mi takmer ihneď padla do oka. Zaviedla ma do "Školy ročných období a rodinnej pohody" na Kolibe, kde mala beseda prebiehať. Mimochodom, názov sa mi okamžite zapáčil a v tom momente ako som prekročila prah školy, pocítila som veľmi príjemnú atmosféru. Po rozhovore s TV Bratislava (adresa na archív relácie "Týždeň v Novom meste" je: https://www.tvba.sk/relacie/tyzden-v-novom-meste1/tyzden-v-novom-meste-10-2016/ = od 12:40, predtým dobrý rozhovor s Jankou Vozníkovou) som sa zoznámila s pani riaditeľkou Zuzkou Salíniovou, ďalšou sympatickou, priateľskou ženou a môj dobrý dojem zo školy ešte vzrástol. Postupom času sa tento pocit iba upevňoval. Keď mi ukázali školskú jedáleň, v ktorej sa malo besedovať a zoznámili s niekoľkými učiteľmi, napriek nervozite vo mne vládol aj čiastočný pokoj spôsobený i spoločnosťou, v ktorej som sa ocitla.

Po krátkych prípravách sa do jedálne dohrnuli deti. Zaplnili sme celú jedáleň a poviem vám, bolo to v mnohom iné než besedy s mladšími. Besedu zamerala skôr na motiváciu, než na rozprávanie sa o snoch a cieľoch, keďže som rýchlo pochopila, že väčšina nechce o svojich snoch verejne hovoriť, čomu zároveň aj sčasti chápem. Na tejto besede som viac rozprávala, než počúvala, ale otázkam sa decká nevyhli. Bola som prekvapená, keď na otázku, kto číta, sa zdvihla ani nie polovica rúk. Rovnako to bolo aj so snami a cieľmi.

Snažila som sa však decká namotivovať a dokázať im, aby verili v svoje sny a šli si za nimi. Ako pomôcku pri prezentovaní som si pripravila prezentáciu o knižke, snoch a aj mne samotnej, dúfajúc, že obrázky budú poslucháčom viac bližšie než keby som o tom len rozprávala.

Žiaci však počúvali, miestami sa zapájali, dokonca čítanú ukážku odmenili spontánnym potleskom, za čo som im veľmi vďačná. Spolu s učiteľmi mi položili zopár otázok a po besede za mnou niektorí zašli kúpiť si knižku či dať si napísať venovanie. Mnohí z nich mi utkveli v pamäti a ich učiteľom som zanechala napísané kontakty na mňa, aby sa mi mohli kedykoľvek ozvať, čokoľvek by chceli alebo potrebovali (ak si teda náhodou čítate tento príspevok, neváhajte mi napísať!).

Beseda vo mne zanechala dobrý dojem. Aj vďaka žiakom, aj vďaka veľmi príjemným a priateľským učiteľom a pani riaditeľke. Nesmiem, samozrejme, vynechať pani Janku Vozníkovú, ktorá mi môj bratislavský výlet ešte viac spríjemnila návštevou pobočiek Knižnice Bratislava – Nové mesto a tiež aj poukazovaním Bratislavy. Som nesmierne rada, že som týchto ľudí mohla spoznať a stretnúť, pretože si našli miesto v mojom srdci.

Chcem sa preto poďakovať Monike Pollágovej za iniciovanie besedy; pani Janke Vozníkovej za vybavenie, jej moderovanie a sprevádzanie celým krásnym dňom, ktorý mi utkvel v pamäti; pani riaditeľke Zuzke Salíniovej sa priateľské uvítanie a možnosť mať na „Škole štyroch ročných období a rodinnej pohody“ na Kolibe besedu; deckám zo šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí sa besedy zúčastnili a dúfam, že som ich aspoň trošku namotivovala; učiteľom za nesmierne príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili; TV Bratislava, že prišli na besedu a že ich zaujal môj príbeh a paniam knihovníčkam, ktoré som spoznala, za milé slová.

Som naozaj veľmi rada, že som mohla zažiť besedu v našom hlavnom meste a verím, že nebola posledná. Vážim si túto možnosť a teším sa na ďalšie krásne skúsenosti a som rada, že som mala možnosť spoznať ďalších úžasných ľudí. Ďakujem! :)

Fotky nájdete vo fotogalérii alebo na stránke: https://www.zsjeseniovaba.edu.sk/beseda16/index.html